BỒN INOX CÔNG NGHIỆP

Giá: 43.900.000 đ
37.400.000 đ

Bồn nước Đại Thành 10.000L đứng. Chất liệu: thép không gỉ SUS 304. Bảo hành: 10 năm

Giá: 48.000.000 đ
Liên hệ

Bồn nước Đại Thành 12.000L đứng. Chất liệu: thép không gỉ SUS 304. Bảo hành: 10 năm

Giá: 62.000.000 đ
Liên hệ

Bồn nước Đại Thành 15.000L đứng. Chất liệu: thép không gỉ SUS 304. Bảo hành: 10 năm

Giá: 80.000.000 đ
Liên hệ

Bồn nước Đại Thành 20.000L đứng. Chất liệu: thép không gỉ SUS 304. Bảo hành: 10 năm

Giá: 48.400.000 đ
39.400.000 đ

Bồn nước Đại Thành 10.000L ngang. Chất liệu: thép không gỉ SUS 304. Bảo hành: 10 năm

Giá: 50.500.000 đ
Liên hệ

Bồn nước Đại Thành 12.000L ngang. Chất liệu: thép không gỉ SUS 304. Bảo hành: 10 năm

Giá: 66.500.000 đ
Liên hệ

Bồn nước Đại Thành 15.000L ngang. Chất liệu: thép không gỉ SUS 304. Bảo hành: 10 năm

Giá: 87.000.000 đ
Liên hệ

Bồn nước Đại Thành 20.000L ngang. Chất liệu: thép không gỉ SUS 304. Bảo hành: 10 năm

Giá: 104.000.000 đ
Liên hệ

Bồn nước Đại Thành 25.000L ngang. Chất liệu: thép không gỉ SUS 304. Bảo hành: 10 năm

Giá: 126.000.000 đ
Liên hệ

Bồn nước Đại Thành 30.000L ngang. Chất liệu: thép không gỉ SUS 304. Bảo hành: 10 năm