NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Giá: 16.950.000 đ
13.450.000 đ

Máy năng lượng mặt trời Đại Thành Tấm Phẳng Platium 150L. Kích thước: 2000x1000x1230mm. Chất liệu: Inox SUS 304. Bảo hành: 9 Năm

Giá: 9.999.000 đ
7.000.000 đ

Máy năng lượng Đại Thành 130L VIGO. Kích thước: 2000x1067x1190mm. Chất liệu: Inox SUS 316. Bảo hành: 7 Năm

Giá: 8.299.000 đ
6.050.000 đ

Máy năng lượng Đại Thành 130L Classic. Kích thước: 2000x1380x1230mm. Chất liệu: Inox SUS 304. Bảo hành: 5 Năm

Giá: 22.150.000 đ
17.960.000 đ

Máy năng lượng mặt trời Đại Thành Tấm Phẳng Platium 220L. Kích thước: 2000x1500x1230mm. Chất liệu: Inox SUS 304. Bảo hành: 9 Năm

Giá: 11.599.000 đ
8.280.000 đ

Máy năng lượng Đại Thành 160L VIGO. Kích thước: 2000x1310x1190mm. Chất liệu: Inox SUS 316. Bảo hành: 7 Năm

Giá: 8.999.000 đ
6.650.000 đ

Máy năng lượng Đại Thành 160L Classic. Kích thước: 2000x1380x1230mm. Chất liệu: Inox SUS 304. Bảo hành: 5 Năm

Giá: 26.450.000 đ
21.650.000 đ

Máy năng lượng mặt trời Đại Thành Tấm Phẳng Platium 300L. Kích thước: 2000x2000x1230mm. Chất liệu: Inox SUS 304. Bảo hành: 9 Năm

Giá: 13.099.000 đ
9.510.000 đ

Máy năng lượng Đại Thành 180L VIGO. Kích thước: 2000x1550x1190mm. Chất liệu: Inox SUS 316. Bảo hành: 7 Năm

Giá: 9.999.000 đ
7.550.000 đ

Máy năng lượng Đại Thành 180L Classic. Kích thước: 2000x1600x1230mm. Chất liệu: Inox SUS 304. Bảo hành: 5 Năm

Giá: 15.599.000 đ
11.560.000 đ

Máy năng lượng Đại Thành 215L VIGO. Kích thước: 2000x1790x1190mm. Chất liệu: Inox SUS 316. Bảo hành: 7 Năm

Giá: 11.599.000 đ
8.900.000 đ

Máy năng lượng Đại Thành 215L Classic. Kích thước: 2000x1870x1230mm. Chất liệu: Inox SUS 304. Bảo hành: 5 Năm

Giá: 16.999.000 đ
12.710.000 đ

Máy năng lượng Đại Thành 250L VIGO. Kích thước: 2000x2030x1190mm. Chất liệu: Inox SUS 316. Bảo hành: 7 Năm