BỒN INOX

Giá: 43.900.000 đ
37.400.000 đ

Bồn nước Đại Thành 10.000L đứng. Chất liệu: thép không gỉ SUS 304. Bảo hành: 10 năm

Giá: 3.629.000 đ
3.300.000 đ

Bồn nước Đại Thành 500L ngang. Dài x Rộng: 1230x860mm, Chất liệu: Thép không gỉ SUS 316, Bảo hành: 20 năm

Giá: 3.479.000 đ
3.200.000 đ

Bồn nước Đại Thành 500L đứng. Cao x Rộng: 1510x850mm, Chất liệu: Thép không gỉ SUS 316, Bảo hành: 20 năm

Giá: 48.000.000 đ
Liên hệ

Bồn nước Đại Thành 12.000L đứng. Chất liệu: thép không gỉ SUS 304. Bảo hành: 10 năm

Giá: 4.565.000 đ
4.000.000 đ

Bồn nước Đại Thành 700L ngang. Dài x Rộng: 1450x860mm, Chất liệu: Thép không gỉ SUS 316, Bảo hành: 20 năm

Giá: 3.079.000 đ
2.500.000 đ

Bồn nước Đại Thành 500L ngang. Dài x Rộng: 1230x860mm, Chất liệu: Thép không gỉ SUS 304, Bảo hành: 12 năm

Giá: 2.929.000 đ
2.300.000 đ

Bồn nước Đại Thành 500L đứng. Cao x Rộng: 1510X850mm, Chất liệu: Thép không gỉ SUS 304, Bảo hành: 12 năm

Giá: 4.415.000 đ
3.900.000 đ

Bồn nước Đại Thành 700L đứng. Cao x Rộng: 1750x850mm, Chất liệu: Thép không gỉ SUS 316, Bảo hành: 20 năm

Giá: 62.000.000 đ
Liên hệ

Bồn nước Đại Thành 15.000L đứng. Chất liệu: thép không gỉ SUS 304. Bảo hành: 10 năm

Giá: 5.999.000 đ
5.150.000 đ

Bồn nước Đại Thành 1.000L đứng. Cao x Rộng: 1780x1020mm, Chất liệu: Thép không gỉ SUS 316, Bảo hành: 20 năm

Giá: 3.795.000 đ
2.900.000 đ

Bồn nước Đại Thành 700L ngang. Dài x Rộng: 1450x860mm, Chất liệu: Thép không gỉ SUS 304, Bảo hành: 12 năm

Giá: 3.645.000 đ
2.800.000 đ

Bồn nước Đại Thành 700L đứng. Cao x Rộng: 1750X850mm, Chất liệu: Thép không gỉ SUS 304, Bảo hành: 12 năm