BỒN INOX ĐẠI THÀNH SUS 304 ĐỨNG

Giá: 2.929.000 đ
2.300.000 đ

Bồn nước Đại Thành 500L đứng. Cao x Rộng: 1510X850mm, Chất liệu: Thép không gỉ SUS 304, Bảo hành: 12 năm

Giá: 3.645.000 đ
2.800.000 đ

Bồn nước Đại Thành 700L đứng. Cao x Rộng: 1750X850mm, Chất liệu: Thép không gỉ SUS 304, Bảo hành: 12 năm

Giá: 4.799.000 đ
3.500.000 đ

Bồn nước Đại Thành 1.000L đứng. Cao x Rộng: 1780x1020mm, Chất liệu: Thép không gỉ SUS 304, Bảo hành: 12 năm

Giá: 7.439.000 đ
5.500.000 đ

Bồn nước Đại Thành 1.500L đứng. Cao x Rộng: 1780x1020mm, Chất liệu: Thép không gỉ SUS 304, Bảo hành: 12 năm

Giá: 9.719.000 đ
7.100.000 đ

Bồn nước Đại Thành 2.000L đứng. Cao x Rộng: 2180x1300mm, Chất liệu: Thép không gỉ SUS 304, Bảo hành: 12 năm

Giá: 12.009.000 đ
8.800.000 đ

Bồn nước Đại Thành 2.500L đứng. Cao x Rộng: 1780x1580mm, Chất liệu: Thép không gỉ SUS 304, Bảo hành: 12 năm

Giá: 14.229.000 đ
10.300.000 đ

Bồn nước Đại Thành 3.000L đứng. Cao x Rộng: 2390x1460mm, Chất liệu: Thép không gỉ SUS 304, Bảo hành: 12 năm

Giá: 18.299.000 đ
13.000.000 đ

Bồn nước Đại Thành 4.000L đứng. Cao x Rộng: 2975x1460mm, Chất liệu: Thép không gỉ SUS 304, Bảo hành: 12 năm

Giá: 20.559.000 đ
14.600.000 đ

Bồn nước Đại Thành 4.500L đứng. Cao x Rộng: 3260x1460mm, Chất liệu: Thép không gỉ SUS 304, Bảo hành: 12 năm

Giá: 23.099.000 đ
16.500.000 đ

Bồn nước Đại Thành 5.000L đứng. Cao x Rộng: 3550x1460mm, Chất liệu: Thép không gỉ SUS 304, Bảo hành: 12 năm

Giá: 27.339.000 đ
19.500.000 đ

Bồn nước Đại Thành 6.000L đứng. Cao x Rộng: 4220x1580mm, Chất liệu: Thép không gỉ SUS 304, Bảo hành: 12 năm