BỒN INOX ĐẠI THÀNH SUS 304 NGANG

Giá: 3.079.000 đ
2.500.000 đ

Bồn nước Đại Thành 500L ngang. Dài x Rộng: 1230x860mm, Chất liệu: Thép không gỉ SUS 304, Bảo hành: 12 năm

Giá: 3.795.000 đ
2.900.000 đ

Bồn nước Đại Thành 700L ngang. Dài x Rộng: 1450x860mm, Chất liệu: Thép không gỉ SUS 304, Bảo hành: 12 năm

Giá: 5.099.000 đ
3.800.000 đ

Bồn nước Đại Thành 1.000L ngang. Dài x Rộng: 1510x1140mm, Chất liệu: Thép không gỉ SUS 304, Bảo hành: 12 năm

Giá: 7.709.000 đ
5.800.000 đ

Bồn nước Đại Thành 1.500L ngang. Dài x Rộng: 1530x1380mm, Chất liệu: Thép không gỉ SUS 304, Bảo hành: 12 năm

Giá: 10.069.000 đ
7.500.000 đ

Bồn nước Đại Thành 2.000L ngang. Dài x Rộng: 1910x1380mm, Chất liệu: Thép không gỉ SUS 304, Bảo hành: 12 năm

Giá: 12.489.000 đ
9.200.000 đ

Bồn nước Đại Thành 2.500L ngang. Dài x Rộng: 1630x1710mm, Chất liệu: Thép không gỉ SUS 304, Bảo hành: 12 năm

Giá: 14.839.000 đ
10.900.000 đ

Bồn nước Đại Thành 3.000L ngang. Dài x Rộng: 2190x1630mm, Chất liệu: Thép không gỉ SUS 304, Bảo hành: 12 năm

Giá: 19.059.000 đ
13.800.000 đ

Bồn nước Đại Thành 4.000L ngang. Dài x Rộng: 2780x1630mm, Chất liệu: Thép không gỉ SUS 304, Bảo hành: 12 năm

Giá: 21.379.000 đ
15.400.000 đ

Bồn nước Đại Thành 4.500L ngang. Bồn nước Đại ThànhDài x Rộng: 3080x1630mm, Chất liệu: Thép không gỉ SUS 304, Bảo hành: 12 năm

Giá: 23.949.000 đ
17.300.000 đ

Bồn nước Đại Thành 5.000L ngang. Dài x Rộng: 3360x1630mm, Chất liệu: Thép không gỉ SUS 304, Bảo hành: 12 năm

Giá: 28.599.000 đ
20.800.000 đ

Bồn nước Đại Thành 6.000L ngang. Dài x Rộng: 4030x1710mm, Chất liệu: Thép không gỉ SUS 304, Bảo hành: 12 năm