BỒN BƠ NHỰA

Giá: 814.000 đ
630.000 đ

Bơ nhựa Đại Thành 300L. Bảo hành: 10 năm. Chất Liệu: Nhựa 4 lớp, xuất xứ chính hãng Đại Thành.

Giá: 1.344.000 đ
970.000 đ

Bơ nhựa Đại Thành 500L. Bảo hành: 10 năm. Chất Liệu: Nhựa 4 lớp, xuất xứ chính hãng Đại Thành.

Giá: 1.842.000 đ
1.240.000 đ

Bơ nhựa Đại Thành 750L. Bảo hành: 10 năm. Chất Liệu: Nhựa 4 lớp, xuất xứ chính hãng Đại Thành.

Giá: 2.699.000 đ
1.860.000 đ

Bơ nhựa Đại Thành 1.000L. Bảo hành: 10 năm. Chất Liệu: Nhựa 4 lớp, xuất xứ chính hãng Đại Thành.

Giá: 3.694.000 đ
2.500.000 đ

Bơ nhựa Đại Thành 1.300L. Bảo hành: 10 năm. Chất Liệu: Nhựa 4 lớp, xuất xứ chính hãng Đại Thành.