BỒN NHỰA ĐẠI THÀNH GOLD

Giá: 1.999.000 đ
1.260.000 đ

Bồn nước nhựa Đại Thành Gold 500L đứng. Chất liệu: hạt nhựa cao cấp. Bảo hành: 25 năm. Đường kính x Chiều cao: 855x960mm

Giá: 3.479.000 đ
1.850.000 đ

Bồn nước nhựa Đại Thành Gold 1.000L đứng. Chất liệu: hạt nhựa cao cấp. Bảo hành: 25 năm. Đường kính x Chiều cao: 970x1426mm

Giá: 5.274.000 đ
2.800.000 đ

Bồn nước nhựa Đại Thành Gold 1.500L đứng. Chất liệu: hạt nhựa cao cấp. Bảo hành: 25 năm. Đường kính x Chiều cao: 1242x1455mm

Giá: 6.359.000 đ
3.100.000 đ

Bồn nước nhựa Đại Thành Gold 2.000L đứng. Chất liệu: hạt nhựa cao cấp. Bảo hành: 25 năm. Đường kính x Chiều cao: 1242x1770mm

Giá: 9.189.000 đ
4.250.000 đ

Bồn nước nhựa Đại Thành Gold 3.000L đứng. Chất liệu: hạt nhựa cao cấp. Bảo hành: 25 năm. Đường kính x Chiều cao: 1455x1969mm

Giá: 15.999.000 đ
7.800.000 đ

Bồn nước nhựa Đại Thành Gold 5.000L đứng. Chất liệu: hạt nhựa cao cấp. Bảo hành: 25 năm. Đường kính x Chiều cao: 1698x2270mm

Giá: 2.124.000 đ
1.400.000 đ

Bồn nước nhựa Đại Thành Gold 500L ngang. Chất liệu: hạt nhựa cao cấp. Bảo hành: 25 năm. Dài x Rộng x Cao: 1125x855x845mm

Giá: 3.979.000 đ
2.400.000 đ

Bồn nước nhựa Đại Thành Gold 1.000L ngang. Chất liệu: hạt nhựa cao cấp. Bảo hành: 25 năm. Dài x Rộng x Cao: 1465x999x1028mm