BỒN TỰ HOẠI

Giá: 2.774.000 đ
2.060.000 đ

Bồn tự hoại Đại Thành 500L. Kích Thước: 1170x1000mm. Bảo hành: 50 năm

Giá: 4.849.000 đ
3.370.000 đ

Bồn tự hoại Đại Thành 1.000L. Kích Thước: 1260X1200mm. Bảo hành: 50 năm

Giá: 6.824.000 đ
4.600.000 đ

Bồn tự hoại Đại Thành 500L. Kích Thước: 1530x1300mm. Bảo hành: 50 năm

Giá: 9.599.000 đ
6.640.000 đ

Bồn tự hoại Đại Thành 2.000L. Kích Thước: 1650X1550mm. Bảo hành: 50 năm

Giá: 12.499.000 đ
8.700.000 đ

Bồn tự hoại Đại Thành 2.500L. Bảo hành: 50 năm