SIÊU BỒN NHỰA HPDE PLASMAN

Giá: 2.304.000 đ
1.400.000 đ

Bồn nhựa Đại Thành Plasman 500L đứng. Bảo hành: 40 năm. Chất Liệu: ứng dụng công nghệ thổi 6 lớp nhựa bền chắc.

Giá: 4.069.000 đ
2.000.000 đ

Bồn nhựa Đại Thành Plasman 1.000L đứng. Bảo hành: 40 năm. Chất Liệu: ứng dụng công nghệ thổi 6 lớp nhựa bền chắc.

Giá: 6.054.000 đ
2.900.000 đ

Bồn nhựa Đại Thành Plasman 1.500L đứng. Bảo hành: 40 năm. Chất Liệu: ứng dụng công nghệ thổi 6 lớp nhựa bền chắc.

Giá: 7.899.000 đ
3.600.000 đ

Bồn nhựa Đại Thành Plasman 2.000L đứng. Bảo hành: 40 năm. Chất Liệu: ứng dụng công nghệ thổi 6 lớp nhựa bền chắc.

Giá: 2.524.000 đ
1.600.000 đ

Bồn nhựa Đại Thành Plasman 500L ngang. Bảo hành: 40 năm. Chất Liệu: ứng dụng công nghệ thổi 6 lớp nhựa bền chắc.

Giá: 4.549.000 đ
2.500.000 đ

Bồn nhựa Đại Thành Plasman 1.000L ngang. Bảo hành: 40 năm. Chất Liệu: ứng dụng công nghệ thổi 6 lớp nhựa bền chắc.