MÁY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI VIGO 316

Giá: 9.999.000 đ
7.000.000 đ

Máy năng lượng Đại Thành 130L VIGO. Kích thước: 2000x1067x1190mm. Chất liệu: Inox SUS 316. Bảo hành: 7 Năm

Giá: 11.599.000 đ
8.280.000 đ

Máy năng lượng Đại Thành 160L VIGO. Kích thước: 2000x1310x1190mm. Chất liệu: Inox SUS 316. Bảo hành: 7 Năm

Giá: 13.099.000 đ
9.510.000 đ

Máy năng lượng Đại Thành 180L VIGO. Kích thước: 2000x1550x1190mm. Chất liệu: Inox SUS 316. Bảo hành: 7 Năm

Giá: 15.599.000 đ
11.560.000 đ

Máy năng lượng Đại Thành 215L VIGO. Kích thước: 2000x1790x1190mm. Chất liệu: Inox SUS 316. Bảo hành: 7 Năm

Giá: 16.999.000 đ
12.710.000 đ

Máy năng lượng Đại Thành 250L VIGO. Kích thước: 2000x2030x1190mm. Chất liệu: Inox SUS 316. Bảo hành: 7 Năm

Giá: 18.999.000 đ
14.350.000 đ

Máy năng lượng Đại Thành 300L VIGO. Kích thước: 2000x2350x1190mm. Chất liệu: Inox SUS 316. Bảo hành: 7 Năm

Giá: 11.659.000 đ
8.330.000 đ

Máy năng lượng Đại Thành 150L VIGO. Kích thước: 2000x1046x1230mm. Chất liệu: Inox SUS 316. Bảo hành: 7 Năm

Giá: 13.709.000 đ
10.010.000 đ

Máy năng lượng Đại Thành 180L VIGO. Kích thước: 2000x1236x1230mm. Chất liệu: Inox SUS 316. Bảo hành: 7 Năm

Giá: 15.269.000 đ
11.290.000 đ

Máy năng lượng Đại Thành 210L VIGO. Kích thước: 2000x1426x1230mm. Chất liệu: Inox SUS 316. Bảo hành: 7 Năm

Giá: 17.210.000 đ
12.880.000 đ

Máy năng lượng Đại Thành 240L VIGO. Kích thước: 2000x1616x1230mm. Chất liệu: Inox SUS 316. Bảo hành: 7 Năm

Giá: 18.480.000 đ
16.000.000 đ

Máy năng lượng Đại Thành 300L VIGO. Kích thước: 2000x2091x1230mm. Chất liệu: Inox SUS 316. Bảo hành: 7 Năm

Giá: 21.980.000 đ
18.940.000 đ

Máy năng lượng Đại Thành 360L VIGO. Kích thước: 2000x2756x1230mm. Chất liệu: Inox SUS 316. Bảo hành: 7 Năm