BỒN NHỰA THẾ HỆ MỚI

Giá: 1.999.000 đ
1.300.000 đ

Bồn nước nhựa Đại Thành THM 500L đứng. Cao x Rộng: 1010x950mm. Chất liệu: hạt nhựa cao cấp. Bảo hành: 25 năm

Giá: 2.792.000 đ
1.730.000 đ

Bồn nước nhựa Đại Thành THM 750L đứng. Cao x Rộng: 1080x1030mm. Chất liệu: hạt nhựa cao cấp. Bảo hành: 12 năm

Giá: 3.479.000 đ
2.000.000 đ

Bồn nước nhựa Đại Thành THM 1.000L đứng. Cao x Rộng: 1440X1140mm. Chất liệu: hạt nhựa cao cấp. Bảo hành: 25 năm

Giá: 5.274.000 đ
3.000.000 đ

Bồn nước nhựa Đại Thành THM 1.500L đứng. Cao x Rộng: 1490x1290mm. Chất liệu: hạt nhựa cao cấp. Bảo hành: 25 năm

Giá: 6.359.000 đ
3.300.000 đ

Bồn nước nhựa Đại Thành THM 2.000L đứng. Cao x Rộng: 1820x1280mm. Chất liệu: hạt nhựa cao cấp. Bảo hành: 25 năm

Giá: 9.189.000 đ
4.600.000 đ

Bồn nước nhựa Đại Thành THM 3.000L đứng. Cao x Rộng: 2000x1500mm. Chất liệu: hạt nhựa cao cấp. Bảo hành: 25 năm

Giá: 12.019.000 đ
5.900.000 đ

Bồn nước nhựa Đại Thành THM 4.000L đứng. Cao x Rộng: 1970x1750mm. Chất liệu: hạt nhựa cao cấp. Bảo hành: 25 năm

Giá: 15.999.000 đ
8.100.000 đ

Bồn nước nhựa Đại Thành THM 5.000L đứng. Cao x Rộng: 2100x1910mm. Chất liệu: hạt nhựa cao cấp. Bảo hành: 25 năm

Giá: 33.999.000 đ
18.200.000 đ

Bồn nước nhựa Đại Thành THM 10.000L đứng. Cao x Rộng: 3330x2140mm. Chất liệu: hạt nhựa cao cấp. Bảo hành: 25 năm

Giá: 2.124.000 đ
1.450.000 đ

Bồn nước nhựa Đại Thành THM 500L ngang. Dài x Rộng: 1190x880mm. Chất liệu: hạt nhựa cao cấp. Bảo hành: 25 năm

Giá: 2.954.000 đ
1.970.000 đ

Bồn nước nhựa Đại Thành THM 700L ngang. Dài x Rộng: 1265x810mm. Chất liệu: hạt nhựa cao cấp. Bảo hành: 25 năm

Giá: 3.979.000 đ
2.500.000 đ

Bồn nước nhựa Đại Thành THM 1.000L ngang. Dài x Rộng: 1505x1020xmm. Chất liệu: hạt nhựa cao cấp. Bảo hành: 25 năm