MÁY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI CLASSIC 304

Giá: 8.299.000 đ
6.050.000 đ

Máy năng lượng Đại Thành 130L Classic. Kích thước: 2000x1380x1230mm. Chất liệu: Inox SUS 304. Bảo hành: 5 Năm

Giá: 8.999.000 đ
6.650.000 đ

Máy năng lượng Đại Thành 160L Classic. Kích thước: 2000x1380x1230mm. Chất liệu: Inox SUS 304. Bảo hành: 5 Năm

Giá: 9.999.000 đ
7.550.000 đ

Máy năng lượng Đại Thành 180L Classic. Kích thước: 2000x1600x1230mm. Chất liệu: Inox SUS 304. Bảo hành: 5 Năm

Giá: 11.599.000 đ
8.900.000 đ

Máy năng lượng Đại Thành 215L Classic. Kích thước: 2000x1870x1230mm. Chất liệu: Inox SUS 304. Bảo hành: 5 Năm

Giá: 12.499.000 đ
9.700.000 đ

Máy năng lượng Đại Thành 250L Classic. Kích thước: 2000x1870x1230mm. Chất liệu: Inox SUS 304. Bảo hành: 5 Năm

Giá: 13.799.000 đ
10.750.000 đ

Máy năng lượng Đại Thành 300L Classic. Kích thước: 2000x1870x1230mm. Chất liệu: Inox SUS 304. Bảo hành: 5 Năm

Giá: 9.199.000 đ
6.850.000 đ

Máy năng lượng Đại Thành 150L Classic. Kích thước: 2000x1125x1230mm. Chất liệu: Inox SUS 304. Bảo hành: 5 Năm

Giá: 10.499.000 đ
8.000.000 đ

Máy năng lượng Đại Thành 180L Classic. Kích thước: 2000x1315x1230mm. Chất liệu: Inox SUS 304. Bảo hành: 5 Năm

Giá: 11.909.000 đ
9.300.000 đ

Máy năng lượng Đại Thành 210L Classic. Kích thước: 2000x1485x1230mm. Chất liệu: Inox SUS 304. Bảo hành: 5 Năm

Giá: 12.800.000 đ
10.050.000 đ

Máy năng lượng Đại Thành 225L Classic. Kích thước: 2000x1600x1230mm. Chất liệu: Inox SUS 304. Bảo hành: 5 Năm

Giá: 13.500.000 đ
10.680.000 đ

Máy năng lượng Đại Thành 240L Classic. Kích thước: 2000x1710x1230mm. Chất liệu: Inox SUS 304. Bảo hành: 5 Năm

Giá: 14.600.000 đ
11.660.000 đ

Máy năng lượng Đại Thành 270L Classic. Kích thước: 2000x1875x1230mm. Chất liệu: Inox SUS 304. Bảo hành: 5 Năm